Nieuwe Update Coronavirus

Nieuwe Update Coronavirus

In het gisteren medegedeelde persconferentie zijn er enkele beslissingen genomen door ons kabinet. Beslissingen die ons allen direct raken. 

De Horeca in Nederland sluiten tot en met 6 april.

Wat betekent dit besluit voor u als horecaondernemer en ons als leverancier? Belangrijkste is dat wij gezond blijven, daarom heeft, om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, het kabinet besloten om scholen, sportclubs en alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland te sluiten sinds 15 maart vanaf 18.00 uur tot en met 6 april.

Maaltijden bereiden en bezorgen is nog steeds mogelijk. Ook hierin kunnen wij jullie helpen en ondersteunen. Wij zijn open en zijn er voor jullie, daarom blijven wij leveren en meedenken. Daar waar we kunnen, helpen en steunen wij jullie.

Toch heeft dit grote gevolgen voor ons allen. Daarom is vanuit het ministerie van EZK in nauwe afstemming met banken en bedrijfsleven gewerkt aan een versnelde verruiming van de BMKB ter bestrijding van de negatieve economische gevolgen van het coronavirus. Daardoor kunnen financiers (met name banken) makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben mkb-bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Dit kan worden benut voor overbruggingskrediet of rekening courant-krediet. Dit om opgekomen of te verwachten liquiditeitsproblemen vanwege deze coronaproblematiek te verzachten. Indien nodig, maak er gebruik van en neem contact op met uw bank.

Wij zijn open en bereikbaar zoals u van ons gewend bent.Hebt u aanvullende vragen en/of wensen, horen wij het graag.

Met vriendelijke groet,

Ivo Krikke

Tweets